Nytt fra CLIMIT: USA blir med i ACT-samarbeidet

   
USA har bestemt seg for å være med i ACT (Accelerating CCS Technologies). Det annonserte lederen for USAs delegasjon, Steve Winberg, på et bilateralt møte mellom USA og Norge innen CO2-håndtering.

Panelet ved det bilaterale møtet: USA representert ved Department of Energy (DoE) sammen med finansieringsorganisasjonen National Energy Technology Laboratories (NETL) og Norge representert ved Olje- og energidepartementet sammen med forskningsprogrammet CLIMIT.    

Thomas Keilman

​USAs avgjørelse er en viktig milepæl for utvidet forskningssamarbeid innen CO2-håndtering globalt. Og det ble et innholdsrikt møte som ble arrangert 2.-4. mai hos Forskningsrådet.

På møtet ble pågående samarbeid diskutert, blant annet USA-TCM-SINTEF-samarbeid for akselerert utvikling av CO2-fangstteknologi og datalagrings-nettverket på CO2-lagring.  I tillegg til bilaterale møter ble det arrangert to workshoper, "CO2 Capture Workshop" og "3rd International Workshop on Offshore Geological CO2 Storage".

Deltagerne på fangst-workshopen brukte siste dag på å reise til Bergen og besøke Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Den andre gruppen besøkte Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg, som er et av anleggene for mulig fullskala CO2-fangst.

Totalt var mer enn 100 personer fra USA, Norge, Storbritannia, Japan, Tyskland, Kina og Brasil påmeldt til disse tre dagene.

Alle presentasjoner og referater fra møtene finner du på US-Norway bilaterale websider.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring