Nytt fra CLIMIT: Stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekter

   
Den nye årsmeldingen fra CLIMIT inneholder bred omtale av noen av de mange spennende og relevante CCS-prosjektene som mottar støtte fra forskningsprogrammet CLIMIT i regi av Gassnova og Forskningsrådet.
 

Det var stor interesse for å søke midler fra CLIMIT i 2017, og ved utgangen av året hadde i alt 64 nye prosjekter fått 221 millioner kroner i støtte. En gledelig utvikling er at stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demonstrasjonsprosjekter.

Programplanen for 2017-2022 markerte en ny fase for CLIMIT. Nå er vi enda nærmere realiseringen av en komplett verdikjede for fullskala fangst, transport og lagring av CO2.  Det skal fremdeles gjøres ny forskning og teknologiutvikling, men den praktiske anvendelsen av kunnskapen blir mer sentral i det videre arbeidet.

Ett år inn i den nye programperioden er kanskje den økende interessen fra industrien det mest påtakelige.

Paris-avtalen understreker at det grønne skiftet forutsetter bruk av CCS, ikke minst fordi  utslipp fra blant annet industri ikke kan håndteres på annen måte. Derfor er det det flere og flere virksomheter, både i Norge og i utlandet, som nå ser på hvordan de kan utnytte den planlagte infrastrukturen i fullskalaprosjektet og ta fangstteknologien i bruk. Da blir også interessen for, og kravene til, de ulike fangstmetodene mer spesifikk. En løsning som fungerer på en plattform eller i et kraftverk, er ikke nødvendigvis egnet i prosessindustrien.

Ulike utslippskilder  krever ulike fangstteknologier og tilpasninger. Utfordringene skaper spennende møter mellom industri og forskningsmiljøer. 

Årsmeldingen fra CLIMIT omhandler bla det økende internasjonale samarbeidet innen CCS, at det europeiske forskningssamarbeidet ACT er godt i gang, og hvordan ulike små og store forskningsprosjekter i Norge bidrar til å videreutvikle CCS som et mest mulig kostnadseffektivt klimatiltak.

Du kan laste ned årsmeldingen her eller bestille trykte kopier ved å kontakte postmottak@gassnova.no

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring