Mulighetsstudien for fullskala CCS i Norge er i dag publisert i engelsk versjon

fullskala CCS; Mulighetsstudien  
​Internasjonalt er det stor etterspørsel etter informasjon om den norske mulighetsstudien og ambisjonene om å realisere minst ett fullskala CCS anlegg innen 2022.

​Feasibility study on full-scale CCS project in Norway

 

Idag, 15. november, publiseres en fullversjon på engelsk av denne studien, «Feasibility study on full-scale CCS project in Norway».

Samtidig har i dag Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset holdt et av åpningsforedragene, og presentert de norske ambisjonene og arbeidet med karbon fangst og lagring, på verdens største og viktigste forskningskonferanse for CCS. Den arrangeres i år i Lausanne, Sveits med over 1 000 delegater fra hele verden. Norge er et av de lendende landene innen CCS. Årets konferanse, som går annet hvert år, er den 13.i rekken av slike konferanser, GHGT-13. Sundset poengterte i sin presentasjon at tiden er inne for bred internasjonal realisering av fullskala CCS anlegg.
Mulighetsstudien ble i Norge presentert av olje- og energiministeren den 4. juli 2016. 

Feasibilitystudy_fullscale_CCS_Norway_2016.pdf

fullskala CCS; Mulighetsstudien

Gassnova © 2019

Personvernserklæring