Pressekontakter

Pressekontakt; Media  
GASSNOVA HAR FÅTT et krevende og stort oppdrag av det norske samfunnet: Vi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
 

​Medieansvarlig

Vegar Stokset

E-post: vs@gassnova.no

Mobil: +47 952 76 256

Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT gir Gassnova økonomiske støtte til utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Gassnova forvalter statens interesser i Teknologisenteret på Mongstad og fungerer som rådgiver for myndighetene. Gassnova har videre mye erfaring med planlegging av fullskala CO2-håndtering fra de nå avsluttede prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Gassnova © 2017