Kommunikasjonsavdelingen

  Oppdatert: 20.11.18
Leder Gunnar Angeltveit, 905 96 323
Konferanser/Kommunikasjon Liv Lønne Dille, 481 14 088
Pressekontakt Vegar Stokset, 952 76 256
Foto: iStock.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring