Kommunikasjonsavdelingen

  Oppdatert: 18.03.19
Leder strategi og kommunikasjon Elisabeth Klerck Nilssen, 416 82 638
Konferanser/Kommunikasjon Liv Lønne Dille, 481 14 088
Pressekontakt Vegar Stokset, 952 76 256
Foto: iStock.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring