Kommunikasjonsavdelingen

  Oppdatert: 20.08.18
Leder Gunnar Angeltveit, 905 96 323
Konferanser/Kommunikasjon Liv Lønne Dille, 481 14 088
Samfunnskontakt Torund Bryhn, 468 69 877 Pressekontakt Vegar Stokset, 952 76 256
Foto: iStock.

Gassnova © 2018