Klimateknologien verden ikke kan klare seg uten…

Pressekontakter; Media  
Gassnova har fått et stort oppdrag av det norske samfunnet: Vi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for fremtidige generasjoner.
Mindre CO2 er viktig for et bedre klima
Foto: iStock.

Det er et arbeid som krever at vi er tålmodige og utålmodige på samme tid. Tålmodige fordi vi ofte arbeider med ny og eksperimentell teknologi, der man ikke alltid kan lykkes. Utålmodige og nysgjerrige slik at vi aldri hviler i jakten på de beste løsningene. Gevinsten ved å lykkes vil være verd innsatsen. Ikke bare for nordmenn, men for hele kloden vår.

Vi skal finne metodene for håndtering av de CO2-mengdene som oppstår når gass og kull blir brukt i energiproduksjon. Vi skal bidra til at industrien finner løsninger på sine CO2-utfordringer. Det er et løft industrien ikke kan klare alene. Derfor er samarbeid et nøkkelord, der vi bidrar med midler og spisskompetanse. På den måten kan teknologier prøves ut, slik at kostnader senkes, og konkurranse bidrar til at det til slutt blir et marked hvor det lønner seg å håndtere CO2.

Gassnova © 2017