Kunngjøring: Midler til videreutvikling av fangst og lagring av CO2

fullskala CO2-håndtering  
Interesserte aktører inviteres med dette til å søke om støtte til å videreutvikle prosjekter for fangst og lagring av CO2.
 

​Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering, det vil si en hel kjede med fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen foreslår å bevilge midler til videre arbeid med fullskala CO2-håndtering i statsbudsjettet for 2017.

Det legges opp til å inngå avtaler som dekker både konsept- og forprosjekteringsfasen, hvor konseptstudiene vil pågå til høsten 2017. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 vil det bli gjort en vurdering av om prosjektet skal videreføres inn i en forprosjekteringsfase og hvor mange aktører som får anledning til å gjennomføre forprosjektering. I forprosjekteringsfasen, som er planlagt gjennomført fram til høsten 2018, vil de valgte løsningene detaljeres ut til det nivået som er nødvendig for å danne et grunnlag for en investeringsbeslutning. Med den foreliggende tidsplanen vil Stortinget kunne fatte investeringsbeslutning våren 2019.

Det vil utlyses midler til fangst og lager separat. Videre arbeid med løsninger for CO2-transport planlegges foretatt som en offentlig anskaffelse. Transportdelen av arbeidet vil bli kunngjort senere.

For aktører interessert i støtte til arbeid med CO2-fangst, se følgende link for kvalifiseringsdokumenter og deltakelse i konkurransen:

https://no.mercell.com/61740930/kvalifisering-fullskala-fangst.aspx

For aktører interessert i støtte til arbeid med CO2-lager, se følgende link for kvalifiseringsdokumenter og deltakelse i konkurransen:

https://no.mercell.com/62211539/kvalifisering-fullskala-lager.aspx

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Gassnova SF, v/ anskaffelsessjef Christian Rønningen (cro@gassnova.no).

fullskala CO2-håndtering

Gassnova © 2017