Intervju med Voice of America

   
Gassnova-sjef Tore Amundsen intervjues av Voice of America under innovasjonskonferansen Arpa-E Summit i Washington D.C. denne uken.
Tore Amundsen, Gassnova SF

​Tore Amundsen direktør i Gassnova SF.

 

CCS er en av teknologiene som energidepartementet finansierer både på forskningsstadiet og demostadiet. Amerikanerne er svært interessert i samarbeid med Norge på dette området, og TCM er et attraktivt testsenter. Gassnova/TCM har samtaler med en rekke aktuelle selskap som kan tenkes å komme for å teste sin teknologi på Mongstad.

Innslaget fra Voice of America, med sine 250 millioner seere, er nå tilgjengelig.

 

Gassnova © 2017