Internasjonalt samarbeid om klimateknologi for store CO2-utslipp

Norsk Standard; CCS  
Fangst og lagring av CO2 (CCS) fra store utslippskilder i kraft- og industriproduksjon er et nødvendig tiltak for å nå våre klimamål og bidra til grønn vekst.
Administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge og administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova (foto: Emily Rojas)

​Administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge og administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova

Emily Rojas/Standard Norge

​Ved utvikling av CCS-teknologien trengs langsiktig innsats langs hele kjeden – forskning og utvikling, industriell demonstrasjon og verifikasjon i fullskala anlegg. 

Industrielle partnere trengs for å nå målene om flere kostnadseffektive og konkurransedyktige teknologier. Norge gjør en stor innsats langs hele denne kjeden og er ledende internasjonalt innen CCS.

Administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova holdt innlegg på en konferanse i Oslo 10. september, i forbindelse med plenumsmøtet 2015 i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 265. Norge er vertskap hele uken 7.-11. september for teknisk komite som har ansvaret for å utvikle standarder for fangst, transport og geologisk lagring av CO2.

Vi i Gassnova er svært glade for at standarder for CCS er under utvikling, da dette vil bli viktige verktøy for realisering av fullskala-anlegg. Det er av stor betydning at vi nå ser dette på tvers av landegrenser sier Tore Amundsen, administrerende direktør i Gassnova SF.

Standard Norge er sekretariat for arbeidet i Norge og vertskap for møtet med bistand blant annet fra Gassnova, som også koordinerer det faglige arbeidet i Norge. 20 land er med i arbeidet.

Lenker:

Norsk Standard; CCS

Gassnova © 2017