Internasjonale standarder for transport og lagring av CO2 lansert

   
Onsdag 1. november ble to internasjonale standarder for transport og geologisk lagring av CO2 lansert hos Oljedirektoratet i Stavanger.
 

Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere konkrete fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming. 

​Disse standardene gjør det enklere å ta i bruk CCS og representerer viktig internasjonal kunnskap og erfaring for gjennomføring av det norske fullskalaprosjektet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

En ekspertkomité i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utviklet de nye standardene som gjelder henholdsvis transport gjennom rørledning og geologisk lagring av CO2. Den norske innsatsen i arbeidet er støttet av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2 -håndtering.

Norsk referanse
Lagringsstandarden som nå lanseres, er allerede blitt referert til i forbindelse med en CCS-avtale Gassnova nylig inngikk med Statoil.

Internasjonale standarder for CCS støtter vårt løpende arbeid på det norske fullskalaprosjektet. Vi har brukt den nye ISO-standarden for geologisk lagring av CO2 som en referanse i utformingen av vår studieavtale med Statoil, sier Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset.

Bred deltakelse i utvikling av standardene
Rundt 20 land har vært representert i arbeidet med å utvikle de to standardene, og flere standarder er under utvikling.  Fra norsk side har CCS-eksperter fra næringslivet, myndigheter, forskning og utvikling deltatt.

Standardene gir industrien en felles plattform til å kvalifisere både lagring og transport av CO2, sier Eva Halland, prosjektleder for CO2-lagring i Oljedirektoratet.

Fakta

 

Om standardiseringsarbeidet knyttet til CO2 -fangst, transport og lagring: www.standard.no/ccs

Mer informasjon:

Marit Sæter, kommunikasjonssjef i Standard Norge, tlf. 970 27 956, msa@standard.no

 

Gassnova © 2018