Gassnova under Arendalsuka 2017

Arendalsuka  
Hvilke muligheter finnes for Norge? Hvordan kan forskning, utvikling og demonstrasjon bidra til gevinstrealisering? Hva kreves av politiske, økonomiske og strukturelle virkemidler?
 

Vi trenger deg som CCS-ambassadør

Hvordan utvikle mekanismer og forretningsmodeller som driver CCS-prosjekter fremover?

I dag koster det lite å slippe ut CO2. Det er derfor en utfordring å gjøre CCS lønnsomt. Norge er ledende på karbonfangst og -lagring (CCS). Neste skritt er å etablere et forretningscase som gjør at vi reduserer CO2-utslippene fra industrien og andre deler av samfunnet. Samtidig er det viktig å skape økonomiske gevinster og sikre arbeidsplasser. Med andre ord grønn vekst i praksis.

Gassnova vil ha et åpent arrangement på Medvindsbåten (MS Sandnes som ligger til kai ved Langbrygga) den 15. august, der vår administrerende direktør Trude Sundset vil prate sammen med aktørene i fullskala-prosjektet og vi vil ha med oss Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

 

Vi sees under Arendalsuka!

 

Arendalsuka

Gassnova © 2017