Gassnova og CLIMIT lanserer nye hjemmesider

Internett  
Velkommen til våre nye nettsider med nytt design og nytt innhold! Vår ambisjon er dette skal være Norges mest komplette nettsider når det gjelder temaet fangst og lagring av CO2.
Mindre CO2 gir bedre klima
 

På Gassnovas nettsted vil du finne informasjon om Norges arbeid med CO2-håndtering siden før Gassnova ble opprettet i 2007. Du vil finne utfyllende informasjon om prosjektene og lenker til rapporter og dokumenter. Nettsiden vil gi en oversikt over nyhetsbildet nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil du finne lenker til aktører som er involvert i arbeidet med CO2-håndtering.

CLIMIT-siden retter seg i første rekke mot søkerne av forskningsmidler, men inneholder også en unik samling med faktaark om alle prosjektene CLIMIT har støttet siden programmet ble opprettet.

Internett

Gassnova © 2017