Gassnova er nå medlem i Global CCS Institute (GCCSI)

   
Publisert: 15042011
GCCSI har som formål å bidra til akselerering av den globale prosessen med å ta i bruk CO2-håndtering gjennom internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling. GCCSI ble formelt stiftet i juni 2009.
 

Hva er instituttets fokusområder?

GCCSI har fokus på fullskala prosjektene, der målet blant medlemmene er å få realisert 20 fullskala CCS prosjekter innen 2020. GCCSI følger prosjektrealiseringen gjennom:

  1. Kunnskapsdeling
  2. Assistanse til prosjekter
  3. Faktabaserte råd


Spesielt innen utvikling av rammebetingelser og prosjekter er det satt inn ressurser i GCCSI for systematisk å dele kunnskaper og gjennomføre analyser som distribueres mellom medlemmene og/eller offentliggjøres på deres hjemmesider. Deres rapport med oversikt over alle internasjonale fullskala prosjekter må fremheves. Den dekker et stort behov for å ha oppdaterte data for hele bransjen om prosjekter inkludert detaljerte data, deres status og utfordringer. De utgitt også andre rapporter og analyser som er verdifulle, f eks en nylig oversikt med analyse over status for CO2-håndtering.


Hvordan arbeider GCCSI?


GCCSI er konsensusdrevet. Arbeidet styres gjennom tematiske arbeidsgrupper hvor medlemmer deltar. I disse arbeidsgrupper legges arbeider fram og medlemmene har mulighet til å drøfte, gi innspill til arbeidet og foreslå nye temaer som bør vurderes.
Hovedkontoret ligger i Canberra, Australia. Europakontoret ligger i Paris. Instituttet driver "Knowledge creation by connecting people", sier Bob Pegler, leder ved Pariskontoret. I dag har instituttet god tilgang på data, men i fremtiden vil IPR (Intellectual Property Rights, i.e. patenter og teknologirettigheter) og forretningshemmelighold - "de grå data" kunne bli en utfordring. Instituttet ønsker å bidra til å sette standarden for kunnskapsdeling og til hvordan den kan organiseres.
Gassnova ser frem til å øke sitt internasjonale bidrag og utveksle informasjon og kunnskap med instituttet og dets medlemmer.

Kontaktpersonen vår ovenfor GCCSI er Ståle Aakenes i avdeling for Teknologi og Kompetanse.


http://www.globalccsinstitute.com/

 

Gassnova © 2017