Foreslår statlig bidrag til CO₂-lagerbrønn

   
Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO₂-lagring på sokkelen. Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring.
 
 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring