For første gang i Europa skal CO2 fanges fra en sementfabrikk

   
15052013
CLIMIT har vedtatt å støtte etablering av et pilotanlegg ved HeidelbergCement sitt anlegg ved Norcem i Brevik med 70 MNOK. Dette blir den første sementfabrikken i verden hvor det testes ut CO2-fangst.

​​

 

– Dette er en viktig milepæl for CO2-håndteringssaken, sier Tore Amundsen, administrerende direktør i Gassnova.

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Olje- og energidepartementet opprettet CLIMIT i 2005 for å støtte utvikling av teknologi for CO2-håndtering for gasskraftverk. I 2008 ble støtteordningen utvidet til kraftproduksjon basert på alle fossile brensler, og i 2010 ble også industriutslipp inkludert. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd.

Ved Norcem-anlegget kan flere teknologier testes i parallell, samtidig som også sammensetningen av røykgassen fra sementfabrikken kan varieres som igjen vil gi resultater som er relevante for nye så vel som eldre sementfabrikker. I alt fire teknologier skal utprøves i Brevik hvor testingen vil pågå fram til 2017. Da vil man kjenne hvilken teknologi som er mest egnet til å fange CO2 fra sementfabrikken. Resultatene fra prosjektet vil blant annet gå videre til Europas sementindustri via European Cement&Research Academy (ECRA). - Norcem har vært interessert i å studere CO2-fangst lenge, og de viser med denne satsingen at de tar klimautfordringen på alvor. Vi gleder oss til resultatene som kommer fremover, sier Tore Amundsen avslutningsvis.

 

Gassnova © 2017