Fangst og lagring av CO2 inn i en ny fase

   
Norge går nå inn i en ny fase når det gjelder fangst, transport og lagring av CO2. Norge planlegger å bygge en infrastruktur som hele Europa kan dra nytte av.
 

​Gassnova samarbeider tett med industriaktørene for å sikre at Stortinget får et godt beslutningsgrunnlag når det skal bevilges penger til det norske fullskalaprosjektet, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Stortinget har vedtatt revidert nasjonalbudsjett for 2018. Her ble det bevilget penger til forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg.                

Oppdatert informasjon fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo skal kvalitetssikres før regjeringen avgjør om dette prosjektet videreføres. Norcem og Fortum Oslo Varme planlegger å fange ca. 400 000 tonn CO2 hver.

Infrastruktur i drift fra 2023/24

Planen er at CO2 skal fraktes med skip fra fangstanleggene i Brevik og Oslo og til et landanlegg på Kollsnes nord for Bergen. Etter mellomlagring skal CO2en føres i en rørledning ut til lagring i en geologisk formasjon langt under havbunnen ved Trollfeltet i Nordsjøen. Equinor, med partnerne Shell og Total, er ansvarlig for planleggingen av lageret, og deres konseptstudie ferdigstilles i løpet av året.

I løpet av 2019, når forprosjekteringen er gjennomført for alle leddene i CO2-hånderingskjeden, vil regjeringen vurdere om den skal ta saken videre til Stortinget for et vedtak om statlig støtte. Samtidig vil de industrielle partnerne forberede sine investeringsbeslutninger. I revidert nasjonalbudsjett sier regjeringen at Stortinget kan ta en beslutning i 2020/2021.

Med en slik framdrift kan Norge ha verdens første infrastruktur for fangst, transport og lagring av CO2 i drift i løpet av 2023/2024.

En infrastruktur for Europa

Planen er at det norske CO2-lageret skal bli så stort at det kan ta imot CO2 fra flere utslippskilder. Rørledningen kan for eksempel ta imot 4 millioner tonn per år. Dette er 10 ganger mengden CO2 fra ett av de norske fangstanleggene.  

CO2en skal fraktes med skip. Dette gjør det lett å hente CO2 fra utslippskilder i andre europeiske land. I Sverige ser allerede raffineriet Preem AB på muligheten for å fange CO2 fra Lysekil for lagring i Nordsjøen. Equinor, Shell og Total har etablert kontakt med flere aktører som kan være interesserte i å bruke det norske CO2-lageret. I tillegg ser de på muligheten for å lagre CO2 fra ulike anlegg hvor de selv har eierinteresser.

 

 

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring