Fangst og lagring av CO2: Gassnova er godt fornøyd med Statsbudsjettet for 2019

   
- Vi er godt fornøyd med regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova SF.
 

- Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på at CO₂ - fangst og lagring er helt nødvendig om vi skal nå Parisavtalens klimamål, sier Sundset. Hun viser til rapporten som kom i dag som understreker at det virkelig haster med å komme i gang med omfattende klimatiltak.

Regjeringens forslag inkluderer midler til videreføring av arbeidet med fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO₂, videreføring av forskningsprogrammet CLIMIT og økt satsing på Teknologisenter Mongstad (TCM).

Fullskalaprosjektet er i rute

- Statsbudsjettet for 2019 sikrer at arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ i Norge fortsetter for fullt, forteller Sundset.  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019. Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme og Norcem. I tillegg skal Equinor, Shell og Total gjennomføre forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019.

Økt satsing på TCM

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Teknologisenteret for CO₂-fangst på Mongstad til 208 millioner kroner. Økningen på 13 millioner kroner skyldes økt aktivitet ved anlegget som nå benyttes av en rekke internasjonale aktører.

- Aktiviteten på TCM er viktig i arbeidet med å utvikle og demonstrere teknologier for CO₂-fangst.  Erfaringer fra testing på Mongstad kan bidra til kostnadseffektiv fangst og lagring av CO₂ over hele verden. Vi tror også at testing på Mongstad vil bidra til å redusere kostnader og risiko ved det norske fullskalaprosjektet, understreker Trude Sundset.

CLIMIT videreføres som planlagt

Forskningsprogrammet CLIMIT, som Gassnova driver sammen med Forskningsrådet, videreføres som planlagt.

- CLIMIT er viktig for å utvikle ny teknologi og forskningsprogrammet har nylig blitt eksternt vurdert som et effektivt klimatiltak. Vi setter derfor stor pris på at dette vellykkede programmet blir videreført som planlagt, sier Trude Sundset

Kontakt

For mer informasjon, eller avtale om intervju, kontakt Vegar Stokset på +47 952 76 256 vs@gassnova.no

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring