Fangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporter

   
Fortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier, og dette er en viktig milepæl for deres CO2-fangst prosjekter.

​Overlevering av fangststudie-rapportene hos Gassnova i dag. F.v. Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo Varme, Trude Sundset i Gassnova, Per Brevik og Tor Gautestad i Norcem/HeidelbergCement.

Vegar Stokset

​- Med denne milepælen er dere faktisk i mål med å planlegge fullskala karbonfangst og lagring (CCS). Jeg vil gratulere dere med denne milepælen som er viktig både for arbeid og verdiskapning i fremtidens industri i Grenland og Oslo, men ikke minst for Europa, sa Gassnovas administrerende direktør til Per Brevik fra Norcem/HeidelbergCement og Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo varme da begivenheten ble markert i Gassnovas lokaler på mandag.


Sammen med sine samarbeidspartnere og underleverandører har de to fangst-aktørene lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i løpet av de 2,5 årene konsept- og forprosjekteringsstudiene har pågått.

Gassnova går nå inn i en evalueringsfase der våre fageksperter går gjennom alle deler av rapportene. Forprosjekteringsstudiene har en omfattende dokumentasjon som vi vil sette oss grundig inn i. Fangststudiene må også sees i sammenheng med forprosjekteringen av transport – og lagring.

Gassnova vil levere underlag knyttet til faglig evaluering av prosjektene, faglige vurderinger av helheten i de potensielle CCS-kjedene samt samfunnsøkonomiske vurderinger til Olje- og energidepartementet (OED). OED vil legge til sine egne vurderinger fra blant annet de kommersielle avtalene for bygge- og driftsfasen og kvalitetssikring fra statens egen kvalitetssikrer.

Så skal politikerne gjøre seg opp sin mening. Etter planen skal det opp i Stortinget til behandling høsten 2020.

Rapportene har detaljert ut mye av det som er kjent fra tidligere rapporter, slik at man vet enda mer om tekniske løsninger, kostnader etc. All kunnskapen som er generert vil være svært interessant også for interessenter og etterfølgende prosjekter.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring