Verdens CCS-prosjekter

CCS Redigert: 17062015
På verdensbasis finnes det i dag 13 fullskala CCS-prosjekter i drift, mens ni er under bygging, ifølge Global CCS Institutes (GCCSI). Opp til 40 millioner tonn CO2 vil bli lagret når alle disse står ferdig.
Foto: iStock.

​Siden 2011 er det en økning i antall prosjekter som er i drift eller under bygging på 50 prosent. Dette er et tegn på at man har fått større tiltro til at teknologien kan brukes i stor skala, mener GCCSI.

De fleste CCS-prosjektene som er i drift i dag skiller ut CO2 fra en naturgasstrøm. 7 av CCS-prosjektene i drift er i USA, mens to av dem – Sleipner og Snøhvit – er i Norge. Canada, Brasil og Algerie har ett prosjekt hver.

Verdens første fullskala prosjekt på et kullkraftverk, kom i oktober 2014 i drift på Boundary Dam i Canada. I USA er man nå inne i ferdigstillelsesfasen til Kemper County som blir USAs første fullskala CO2-fangstanlegg når det kommer i drift i første halvdel av 2016. På slutten av samme år forventes Petro Nova fangstanlegget på W.A. Parish kraftstasjonen nær Houston å komme i drift.

I tillegg til prosjekter i drift og under bygging er det 33 fullskala CCS-prosjekter under planlegging i verden i dag. Antall prosjekter under planlegging har gått ned de siste årene. Etterveksten av prosjekter er fallende, og i Europa er det nesten bråstopp. I. Også Norges planlagte fullskala-anlegg på Mongstad ble avsluttet høsten 2013.

Men Gassnova har nå levert inn en idestudie til myndighetene der Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo lanseres som aktuelle kandidater for fullskala CO2-fangst. Norcem kan få verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk.

Relevante lenker

Gassnova © 2019

Personvernserklæring