Gassnovas publikasjoner

årsmelding Revidert: Juni 2017
På denne siden finner du oversikt over informasjonsmateriell utgitt av Gassnova SF.
Mindre CO2 gir bedre klima
Foto: iStock.

Årsmeldinger

Nyhetsbrev

Abonnere på Nyhetsbrev fra Gassnova SF?

Nyhetsbrevet fra Gassnova SF kommer ut en gang per uke og du får tilsendt en oversikt over nasjonale og internasjonale nyheter som berører CCS.

Abonnere på Nyhetsbrev fra CLIMIT-programmet?

CLIMIT sender ut nyheter fra programmet annenhver måned.

Gassnova © 2017