Ett skritt videre på veien mot fullskala CO2-håndtering

Statsbudsjettet 2017; fullskala CO2-håndtering  
Med industriaktører som står klare til å gjøre sin del av jobben og tilstrekkelige avsatte midler i statsbudsjettet for 2017 tar Gassnova arbeidet med fullskala CO2-håndtering ett skritt videre.

Gassnova-sjef Trude Sundset mener tiden er inne for å utvikle en fullskala kjede med fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Her sammen med OED-minister Tord Lien på Statoils høstkonferanse 6. desember 2016.

 

​- Vi mener tiden er inne for å utvikle en fullskala kjede med fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Vi står klare til å ta dette viktige klimaprosjektet videre, sier Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset.


Gassnova har nå sendt ut konkurransegrunnlaget til aktørene som er kvalifisert for å være med i konkurransen om midler til konsept- og forprosjekteringsstudier. Avtalen med aktørene skal etter planen inngås første kvartal 2017.

Mulighetsstudiene for fangst, transport og lagring av CO2 fra juni i år viser at det er teknisk mulig å gjennomføre CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved Oslo Kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Den beste lagerløsningen ble vurdert å være en utbyggingsløsning med et landanlegg og en CO2-rørledning til Smeaheia-området i Nordsjøen. Det legges opp til at transporten av CO2 i hovedsak skal foregå med skip.

- Å ta i bruk CO2-håndteringsteknologi i full skala er viktig. Etter 2030 må denne klimateknologien tas i bruk i stort omfang verden over hvis klimamålene skal nås. Da må kostnadene ned, og det skjer gjennom å utvikle fullskala-prosjekter som verden kan lære av, sier Sundset.

Statsbudsjettet 2017; fullskala CO2-håndtering

Gassnova © 2017