Danske myndighetsaktører på CCS-studietur i Norge

   
EFKM, GEUS og Energistyrelsen besøkte onsdag Norcems sementfabrikk i Brevik og hadde møter med Gassnova for å lære mer om de norske erfaringene med fangst og lagring av CO2 (CCS).
 

Representanter fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Energistyrelsen er på en todagers studietur i Norge. Torsdag møter de representanter fra Fortum Oslo Varme, Northern Lights, Miljødirektoratet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I Norge har vi mer enn 20 års erfaring med lagring av CO2, og målet med fullskalaprosjektet er å vise verden at fangst, transport og lagring av CO2 fra industri er trygt og mulig. Flere og flere land ser at det blir vanskelig å nå klimamålene uten CCS, og vi er glade for at Danmark nå ønsker å lære mer om arbeidet vi gjør her i landet, sier Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova.

I det norske fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2 planlegges det å fange 400 000 tonn CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og/eller fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg i Oslo. Klimagassen skal deretter transporteres på skip til et landanlegg i Øygarden kommune i Hordaland, før den føres i rør til en undersjøisk formasjon omtrent 3 000 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Det er meget nyttig og lærerikt å se de norske erfaringene med CCS. Ambisjonene i Norge er høye, og man oppnår nyttige erfaringer med deres fullskalaprosjekt. Dette er erfaringer som vi også kan ta med hjem og bruke i det danske arbeidet med CCS. Vi ser frem til å fortsette den gode dialogen med Norge om CCS, uttaler Morten Skovgaard Olsen fra EFKM.

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring