CO2 Teknologisenter Mongstad åpnet av statsministeren

   
Publisert: 09052012
7. mai ble teknologisenteret på Mongstad (TCM) offisielt åpnet. ”I dag åpner vi verdens største og mest avanserte laboratorium for testing av karbonfangst-teknologier”, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale.
 

Åpning av teknologisenteret den 7. mai på Mongstad

Statsminister Jens Stoltenberg sto for den offisielle åpningen av teknologisenteret. Også olje- og energiminister Ola Borten Moe var til stede. Eierne Gassnova, Statoil, Shell og Sasol fikk anerkjennelse for sitt arbeid med å etablere TCM.

Teknologileverandørene Aker Solutions and Alstom ble berømmet for hvordan de deltar i TCM og bidrar med teknologiutvikling innen CO2-håndtering. Statsministeren understreket behov for samarbeid og inviterte det internasjonale miljøet til å delta sammen med Norge på Mongstad.

Internasjonale hilsninger kom fra blant annet EUs energikommisær Günther Oettinger, direktør Maria van der Hoeven fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og direktøren for Globale CCS Institute (GCCSI), Brad Page.

Åpningen av TCM ble en minneverdig markering av en av de viktigste milepælene i utviklingen av teknologi for CO2-håndtering. Teknologisenteret er det største og mest fleksible i sitt slag i verden. Det stilles store forventinger til hva senteret kan bidra til i utviklingen for å få ned kostnadene for CO2-fangstanlegg. Anlegget er fleksibelt, noe gjestene fikk se og forklart under omvisningen.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i sin tale at med åpningen av teknologisenteret på Mongstad, når vi en viktig milepæl i vår innsats innen CO2-håndtering. Han uttrykte stolthet over dette og har høye forventinger til arbeidet framover.

Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan talte på vegne av partnerne. "Hva dere ser her I dag, er et stort, komplisert og unikt industrielt forskningsanlegg som har et stort potensial for å få fram karbonfangst-teknologier. Ferdigstillelsen av dette anlegget er synlig bevis på vår motivasjon og engasjement i kampen for klimaet, og at vår innsats gir resultater".

Åpningen viste også at verden er på rett vei i utviklingen av CO2-fangstteknologi. Dette ble understreket av talere og gjester, samtidig som internasjonalt samarbeid ble fremhevet. Dette er for krevende å gjøre alene, og den store internasjonale tilstedeværelse og interesse avspeilet at arbeidet støttes og drives fremover av mange.

I forlengelse av åpningen den 7. mai på Mongstad har CO2-aktørene benyttet anledningen til å samles og diskutere mange tema innen CO2-håndtering i tiden 8.-10.5. i Bergen.

Seminar om CO2-håndtering den 8. mai i Bergen

Gassnova, IEAGHG og GCCSI har samarbeidet om arrangementene i dagene etter åpningen av TCM.

8.mai ble det gjennomført et teknologiseminar for aktørene. Toppledere og eksperter presenterte de siste nyheter innen teknologi- og prosjektutvikling. De diskuterte også hva som skal til for at utviklingen skal skyte fart, og hvordan kostnadene kan reduseres for de forskjellige løsningene.

220 deltakere var til stede på seminaret. Debatten som avsluttet seminaret fikk fram viktige tanker om videre teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2. GCCSI fortsatte samme ettermiddag med et åpent medlemsmøte, som inneholdt flere eksempler fra prosjekter i verden og hva det satses på i den videre uttesting.
Mange prosjekter og arbeid ble presentert og diskutert, og det ble en aktiv og optimistisk dag.

Påstanden i det offentlige rom om at hastigheten er lav i verden i dag for å få på plass CO2-håndtering kom litt i bakgrunnen etter å ha hørt om alt det positive som foregår innen teknologiutvikling. Kanskje er ikke realiseringen i store utbyggings-prosjekter så rask som vi skulle ønske, men definitivt er vi på rett vei når det gjelder utviklingen. Og vi gjør dette sammen, i et bredt internasjonalt samarbeid der industrien er en helt avgjørende deltaker.

Den 9. og 10. mai fortsetter IEA Greenhouse Gas R&D Programme med sitt møte i den internasjonale komité for forskning innen klimagasser.

 

 

Gassnova © 2017