CLIMIT støtter fremtidens CO2-håndteringsteknologier

forskning; CLIMIT  
Det norske forskningsprogrammet CLIMIT støtter prosjekter som driver teknologiutvikling for fangst, transport og lagring av CO2 fremover. Programmet administreres av Gassnova og Norges forskningsråd i felleskap.
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Programmet gir økonomisk støtte til forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering.

Det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal satse på CO2-håndtering. Gjennom denne satsingen har man utviklet internasjonalt konkurransedyktige teknologier og fagmiljøer. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet.

CLIMIT-programmet retter seg mot norske bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner som kan bidra til å fremskynde kommersialisering av CO2-fangst, -transport og -lagring.

Programmet fokuserer på nytenkning og innovasjon samt på faglig og internasjonalt samarbeid. Målet er å bidra til lavere kostnader for CO2-håndtering, og til at denne helt nødvendige miljøteknologien kommer på plass internasjonalt tidligere enn det som ellers ville være mulig.

 

 

​CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier for kraftgenerering og andre industrielle kilder.

Gassnova SF og Norges forskningsråd samarbeider om programmet som bevilger i overkant av 200 millioner kroner i året til de beste prosjektene innenfor CCS.

Gassnova © 2017