CLIMIT-Demo en akselerator for CO2-håndtering

programstyret; evaluering; climit-demo Claude R. Olsen
En ekstern evaluering viser at CLIMIT-Demo bidrar til utvikling av nye konsepter og til forbedring av prosesser og produkter som ellers ikke hadde blitt noe av. Demo-delen har redusert kostnader og risiko ved CO2-håndtering.
CLIMIT-Demo har redusert kostnader og risiko ved CO2-håndtering.
 

Konsulentselskapet Technopolis har sett på virksomheten i CLIMIT-Demo i perioden 2011-2013.

– Det er blitt en omfattende rapport med fokus på om vi har gode målformuleringer i programmet, og hvordan vi setter programmet ut i livet, sier Hans Jörg Fell, leder av CLIMIT-sekretariatet.

De viktigste konklusjonene

Evalueringsrapporten er gjennomgående positiv til CLIMIT-programmet, ​

  • CLIMIT-programmets demonstrasjonsdel har en tydelig addisjonalitet og skaper rom for ideer som ellers ikke hadde latt seg utvikle.
  • CLIMIT-programmets demonstrasjonsdel har bidratt til å utvikle nye konsepter for CO2-håndtering.
  • Programmet har imidlertid ikke klart å påskynde utviklingen av kommersialisering av CO2-håndtering. Dette skyldes først og fremst at kommersialisering er styrt av faktorer programmet ikke rår over og bare i begrenset grad kan påvirke.
  • Prosjektmålene er generelt veldefinerte og velformulerte.

Men rapporten påpeker også noen utfordringer:

  • Håndteringen av prosjektporteføljen er systematisk, men med enkelte hull.
  • Programmålene har blitt utviklet, men det finnes ytterligere muligheter.
  • Hvordan kan programmet bidra til internasjonalt samarbeid samtidig som norske interesser ivaretas.
  • Operasjonaliseringen av prosjektmålene vurderes å fungere godt – men systematikken kan styrkes.

– Vi er fornøyd med at en av konklusjonene er at CLIMIT har en tydelig addisjonalitet, det vil si at programmet støtter prosjekter som ellers ikke hadde kommet i gang. De positive tilbakemeldingene i evalueringsrapporten samsvarer med erfaringen jeg har når jeg møter folk fra utlandet. CLIMIT-programmet og det norske innsatsen på CO2-håndtering får stor anerkjennelse internasjonalt, sier Fell.

Forbedringsmuligheter

Evalueringsrapporten oppfordrer CLIMIT til å stimulere flere til å søke for å sikre god kvalitet og innovasjonshøyde i programmet. Det er ikke Fell helt enig i.​

– Vi har faktisk et høyt søknadstrykk til CLIMIT-Demo, men også FoU-delen. Utfordringen er heller hvordan vi kan prioritere søknadene bedre, sier han.

Rapporten slår fast at CLIMIT har et sterkt fokus på formidling av resultater, blant annet gjennom CLIMIT-dagene (CLIMIT Summit). Likevel oppfordrer evaluatorene CLIMIT til å vurdere en slags gulrot for at forskerne skal gjøre resultater mer kjent.

– Prosjektene får allerede penger for å formidle resultatene, men oppfølgingen kan bli mer systematisk. Kanskje burde vi løfte frem et avsluttet prosjekt i enda større grad på CLIMIT Summit og bidra til mer læring fra prosjektet. I tillegg bør prosjektene bli flinkere til å formidle resultatene i andre publikasjoner, og på CLIMITs nettsider og nyhetsbrev, sier Fell.

Mulige endringer i programplanen

Den eksisterende programplanen for CLIMIT går fra 2013-2020, men utviklingen av CO2-håndtering har endret seg siden den ble laget.

– Mye taler for programstyret må se på programplanen i lys av endrede eksterne faktorer, sier Fell.

Programstyret skal behandle evalueringen av CLIMIT på sine møter nå i høst.

– Hvordan vil norske industribedrifter og forskningsinstitusjoner som søker om midler, merke endringer etter at dere har behandlet evalueringsrapporten?

– Foreløpig forholder vi oss til programplanen som er vedtatt. Hvis programstyret finner ut at den må revideres, vil den reviderte planen bli annonsert. En av endringene kan bli utlysninger som er rettet mot bestemte temaer når det dukker opp nye problemstillinger, slik vi gjorde med CATO-CLIMIT-utlysningen. Der satt vi av midler til å fremme samarbeid mellom Norge og Nederland innenfor EOR, transport og lagring, sier Fell.

Evalueringen ble gjort av det svenske selskapet Faugert & Co Utvärdering som er et datterselskap i Technopolis Group. Arbeidet ble gjort i perioden september 2014 til august 2015.

Les et utdrag av Faugert-rapporten (.pdf)

programstyret; evaluering; climit-demo

Gassnova © 2017