#CCS/CCUS på agendaen i USA

   
Gassnova har vært tilstede i New York og Washington og deltatt på flere arrangementer der CCS har vært med som et av hovedtemaene. Hvordan kan dette viktig klimatiltak bli en del av løsningen. The time is now!

​CCS-frokost på den norske ambassaden i Washington

 

Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset deltok i en paneldiskusjon under @TheHawthornClub arrangement i New York. Her ble fem globale trender innenfor energi diskutert ut ifra et europeisk perspektiv. De fem trendene fra @BloombergNEF er:

  • EVs and batteries are coming of age
  • A clean power system is within sight
  • Commodity markets are / will be increasingly shaped by the energy transition:
  • Digitalisation is the new battleground for energy companies
  • The social and political conversation is changing

Sammen med moderator Meredith Annex (Bloomberg New Energy Finance) og de andre paneldeltakerne; Cynthia Dubin (Pivot Power), Zosia Riesner (Lightsource BP) og Victoria Merton (The Peel Group) ble Europas syn på disse fem trendene belyst. Gassnova framsnakket CCS som en viktig bidragsyter for et bedre klima og at CCS kan håndtere store CO2-utslipp. Norge har ledig kapasitet i sin infrastruktur.

Gassnova arrangerte en #CCS-frokost på den norske ambassaden i Washington DC, der ambassadøren var vert. 12 personer var tilstede. Gassnova fortalte om status for den norske #CCS-satsingen og betydningen av å lære av hverandre. Flere hoder tenker bedre enn ett. Senator Whitehouse holdt et veldig interessant innlegg om USAs klimapolitikk

Videre deltok vi under "Briefing #1: Achieving Energy and Climate Goals – The Role of Carbon Capture Global CCS Institute der over 140 personer fra Kongressen var påmeldt og fikk høre om hva #CCS handler om, U.S.Capitol.

Gassnova hadde et interessant møte med WRI (World Resources Institute), der vi møtte President og CEO Andrew Steer. Dette besøket vil bli fulgt opp med å se på videre muligheter for samarbeid.

Sist på dagen hadde vi et møte med Senior Policy Advisor, Brendan Larkin, som jobber for Congressman Tonko. Tonko har presentert «ni prinsipper for en karbon skatt» og Gassnova fortalte om CCS-satsingen og hvordan Norge jobber nå med å få en hel verdikjede på plass for CCS.

Før hjemreise deltok Gassnova under  konferansen The Global #Energy Solutions Summit». Der vår administrerende direktør Trude Sundset var med i en rundbordsdiskusjon om #CCS sammen med Jeff Erikson (Global CCS Institute), Samantha McCullough (International Energy Agency), Sarah Forbes ( U.S. Department of Energy), Robert Niven (CarbonCure) og John Harju (University of North Dakota's Energy & Environmental Research Center).  

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring