Bjørn-Erik Haugan deltok på møte med Sør-Afrikas president Jacob Zuma

   
Publisert: 01092011
Gassnovas adm. dir. Bjørn-Erik Haugan la i sitt innlegg vekt på det gode samarbeidet med SASOL i Teknologisenter på Mongstad (TCM), der SASOL har brakt med seg en bred og solid teknologierfaring og kunnskap.
 

SASOL erkjenner på samme måte vi, at CO2-utslipp er en utfordring for klimaet og at disse utfordringene bare kan løses i et nært, internasjonalt samarbeid mellom det offentlige og industrien. Han la også stor vekt på TCM som et enestående anlegg i verden for industriell demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier, med mål om å teste flere teknologier og gi nødvendig erfaring og tillit til å ta trinnet opp til fullskala anlegg.

President Jacob Zuma, med deltakelse også av Hans majestet kong Harald, møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe og sentrale industrielle aktører i dag for å snakke om CO2-håndtering. Det var et ønske både fra norsk og sørafrikansk side at CO2-håndtering ble et tema ved statsbesøket fra Republikken Sør-Afrika.
DNV var vertskap for møtet.

Hensikten med møtet var:

 • Å styrke industrisamarbeid Sør-Afrika - Norge
 • Bygge felles forståelse om viktigheten av CO2-håndtering som et virkemiddel i klimakampen
 • Dele ambisjoner og erfaringer innen CO2-håndtering
 • Demonstrere kapasiteten i det norske CO2-håndteringsklusteret
 • Etablere basis for videre dialog for samarbeid om CO2-håndtering

  De norske industrielle deltakere ved møtet var:
  Helge Lund, CEO, Statoil
  Bjørn-Erik Haugan, CEO, Gassnova
  Unni Steinsmo, CEO, SINTEF
  Liv Monica Stubholt, CEO, Aker Clean Carbon
  Henrik O. Madsen, CEO, DNV

  Representanter fra den Sørafrikanske delegasjonen vil besøke teknologisenteret på Mongstad den 2. september.

  For mer informasjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2011/olje--og-energiministeren-motte-sor-afri.html?id=653855
 

Gassnova © 2017