Besøk av SV

Gassnova; SV; Heikki Holmås  
Heikki Holmås, Unni Berge og Ådne Naper fra SV besøkte Gassnova for å få en oppdatering på status for arbeidet med CO2-håndtering.

​Fra venstre: Unni Berge, Anne M. Blaker, Tove Dahl Mustad, Heikki Holmås, Ådne Naper og Eirik Harding Hansen.

 

Leder for fullskalaavdelingen Tove Dahl Mustad redegjorde for fullskala prosjektet og hvordan man planlegger å arbeide videre med dette. Engasjementsleder for TCM og fungerende leder for CLIMIT Eirik Harding Hansen oppdaterte om status på TCM og for CLIMIT-programmet.

Heikki Holmås har sittet 16 år på Stortinget og fulgt CCS-saken både i finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen. Han informerte om hvordan Stortinget arbeider med slike saker og ga innspill i hva som er viktige diskusjonsområder for realisering.

Unni Berge er SVs rådgiver i energi- og miljøsaker på Stortinget og Ådne Naper er leder i Telemark SV.

 

Gassnova; SV; Heikki Holmås

Gassnova © 2017