Aker Solutions med gjennombrudd i markedet for karbonfangst

   
Aker Solutions har inngått en avtale for fangst og flytendegjøring av karbonutslipp fra Twence B.V. sitt forbrenningsanlegg i Hengelo i Nederland.

​ Twence Avfallsforbrenningsanlegg i Hengelo, Nederland

Foto: Aker Solutions

​Tekst: Aker Solutions

Teknologien Aker Solutions skal levere heter Just Catch, en modulær løsning designet for å fange karbonutslipp så enkelt, rimelig og miljøvennlig som mulig.

Twence gjenvinner energi fra 1 million tonn avfall fra husholdninger og andre kilder hvert år. Hoveddelen av avfallet kommer fra biobasert materiale. For å hjelpe Holland med å nå målene satt i Parisavtalen i 2015, har Twence nå holdt en offentlig anbudsprosess for å finne beste leverandør av løsninger for karbonfangst. Viktige faktorer i anbudskonkurransen var pris, leveringstid og miljøaspekter. Aker Solutions har hatt fordel av en målrettet og langsiktig satsning på karbonfangst og -lagring.

– Vi hadde behov for en enkel og rimelig løsning for å fange karbonutslippene våre, sier Dr. Marc Kapteijn, administrerende direktør i Twence B.V. – Det er også viktig for oss å kunne stole på at teknologien og prosessen er så miljøvennlig, robust og effektiv som mulig. Just Catch innfrir alle behovene våre.

– Tilliten fra Twence bekrefter at Aker Solutions sin karbonfangstløsning fyller et gap i markedet, sier Luis Araujo, administrerende direktør for Aker Solutions. – Vi har kuttet kostnadene og forenklet teknologien. Målet vårt er å gjøre karbonfangst tilgjengelig og oppnåelig for så mange aktører som mulig. Karbonfangst, anvendelse og lagring (CCUS) er én av tre pilarer for vår miljøvennlige satsing. De to andre er å levere lavkarbon løsninger for olje- og gass industrien samt å produsere kraft fra flytende vindmøller til havs.

Aker Solutions har tidligere sanket verdifulle data og erfaringer med karbonfangst fra ett års drift ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud, som er noe mindre enn Twence. Just Catch-anlegget hos Twence i Nederland vil ha en kapasitet på 100.000 tonn CO2 per år, og vil være operativt i 2021. Når CO2-en er fanget og gjort flytende, blir den transportert i tankbiler til nærliggende drivhus. Her pumpes gassen inn, for at planter og grønnsaker skal vokse fortere. Just Catch erstatter dermed utslippene fra den tradisjonelle måten; å produsere CO2 for drivhus ved å brenne fossilt brensel.

Siden Just Catch er en standardisert løsning, kan den enkelt leveres i forskjellige størrelser, med en kapasitet mellom 10.000 og 100.000 tonn CO2 per år. Dette gjør Just Catch relevant for mange industrier og bedrifter, for eksempel avfallsforbrenning som gjenvinner energi, tradisjonelle fossile kraftverk eller for prosessindustrien. Den standardiserte utforming gjør det enklere å forutse kostnader, leveringstid og plassbehov for kunden. Etter at Just Catch er ferdig fabrikkert, leveres systemet på lastebiler i fire prosesscontainere, i én leveranse.

– Aker Solutions har utviklet løsninger for fullskala CO2-håndtering siden 1996, da selskapet leverte anlegget for fangst og lagring av karbonutslipp for Sleipnerfeltet i Nordsjøen, sier Oscar Graff, direktør og leder for CO2-håndtering i Aker Solutions. – Vi har i de siste årene brukt vår brede erfaring til å utvikle en effektiv løsning for karbonfangst på Norcem sin sementfabrikk i Brevik. Den valgte løsningen er både energibesparende og kostnadseffektiv. Det pågående forprosjektet for Norcem skal designe et anlegg for fangst og flytendegjøring av CO2 med en kapasitet på 400.000 tonn per år. Denne mengden tilsvarer CO2-utslippet fra over 200.000 fossile kjøretøy i Norge, som nå kan fjernes fra ett punktutslipp. Forprosjektet for Norcem vil danne grunnlaget for en investeringsbeslutning innen 2020 og ferdigstillelse i 2023. Aker Solutions spiller dermed en av de viktigste rollene i det som kan bli verdens første fullskala anlegg for karbonfangst og -lagring tilknyttet en sementfabrikk.

Bilde - Oscar Graff - Direktør og leder for CCUS - Aker Solutions.jpg

– I parallell med arbeidet hos Norcem, har vi utviklet Just Catch, et innovativt standardisert og modulært produkt som nå vinner frem i internasjonale anbudskonkurranser, sier Graff.

 

 

 

 

 – Våre ingeniører har gjort en grensesprengende jobb gjennom utviklingen av Just Catch. Løsningen har redusert plassbehovet for et karbonfangstanlegg med om lag 90 prosent, som dermed gir reduserte kostnader for materiell og fabrikasjon. Med vår egenutviklede teknologi og solvent som fanger CO2 fra røykgass, er vi også sikre på at vi har den mest effektive, robuste og miljøvennlige løsningen på markedet.

 

 

 

Gassnova © 2019

Personvernserklæring