Industribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudiehttp://www.gassnova.no/no/co2-hub-nordland-får-millionstøtte-til-co2-fangststudieIndustribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie2018-06-21T11:11:15ZProsessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og er innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.
Energi21 med ny strategi. CCS ett av seks satsingsområderhttp://www.gassnova.no/no/energi21-med-ny-strategi-ccs-ett-av-seks-satsingsområderEnergi21 med ny strategi. CCS ett av seks satsingsområder2018-06-21T07:30:05ZEnergi21 har lagt fram sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 har nå fått utvidet sitt mandat til også å omfatte energiteknologier innen transportsektoren.
Årsrapport 2017http://www.gassnova.no/no/årsrapport-2017Årsrapport 20172018-06-14T07:41:56Z2017 har vært et begivenhetsrikt år, der vi har sett en økt internasjonal interesse for det norske arbeidet med CCS og passert viktige milepæler i den norske satsningen på veien til målet om å etablere et fullskala CO2-håndteringsanlegg.
Viktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapporthttp://www.gassnova.no/no/viktig-gassnova-input-i-ny-internasjonal-ccs-rapportViktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapport2018-06-12T06:29:03ZRapporten, som er et resultat av en større CCUS workshop i USA i fjor, peker på muligheter for raskere implementering av CCUS i kraftanlegg og industri-intensiv industri.
Nytt fra CLIMIT: Stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekter http://www.gassnova.no/no/nytt-fra-climit-stadig-flere-forskningsprosjekter-fortsetter-som-demoprosjekterNytt fra CLIMIT: Stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekter 2018-06-05T13:57:43ZDen nye årsmeldingen fra CLIMIT inneholder bred omtale av noen av de mange spennende og relevante CCS-prosjektene som mottar støtte fra forskningsprogrammet CLIMIT i regi av Gassnova og Forskningsrådet.

 Gassnova på Twitter

Gassnova © 2017