Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunn: Fotograf: Helge HansenVi skal bidra til løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,http://www.gassnova.no/no/climit-programmet, http://www.gassnova.no/Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis,Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for fangst og lagring av CO2. Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.
Gassnova skal bidra til å fremskaffe http://www.gassnova.no/no/prosjekter52, http://www.gassnova.noGassnova skal bidra til å fremskaffe Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsenløsninger som gjør at teknologier for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

 

 

Testaktiviteten fortsetter ved Teknologisenter Mongstad (TCM)http://www.gassnova.no/no/testaktiviteten-fortsetter-ved-teknologisenter-mongstad-(tcm)Testaktiviteten fortsetter ved Teknologisenter Mongstad (TCM)2017-02-15T13:06:02ZTeknologisenteret på Mongstad (TCM) opprettholder et høyt aktivitetsnivå gjennom 2017, og Gassnova, Statoil og Shell ønsker å fortsette aktiviteten ved anlegget til 2020.
På rett spor med CO2-handteringhttp://www.gassnova.no/no/på-rett-spor-med-co2-handteringPå rett spor med CO2-handtering2017-02-10T07:53:32Z- Å innfri FNs berekraftsmål og Parisavtalen utan karbonfangst- og lagring vil vere svært vanskeleg, sa olje- og energiminister Terje Søviknes under eit frukostmøte torsdag i tilknyting til Oslo Energy Forum.
Tar CLIMIT-støttet teknologi til markedethttp://www.gassnova.no/no/tar-climit-støttet-teknologi-til-markedetTar CLIMIT-støttet teknologi til markedet2017-01-27T09:46:25ZNTNU og det store internasjonale selskapet Air Products har signert en eksklusiv lisensavtale. Avtalen gir Air Products rett til å bruke NTNUs patenterte membranteknologi sammen med Air Products patenterte membranløsning for CO2-fangst.
Ny giv for karbonfangst og -lagringhttp://www.gassnova.no/no/ny-giv-for-karbonfangst-og-lagringNy giv for karbonfangst og -lagring2017-01-10T09:33:43ZPå CO2-konferansen i Trondheim er norske eksperter innen fangst, transport og lagring av CO2 samlet for å lære av hverandre.
Ett skritt videre på veien mot fullskala CO2-håndteringhttp://www.gassnova.no/no/ett-skritt-videre-på-veien-mot-fullskala-co2-håndteringEtt skritt videre på veien mot fullskala CO2-håndtering2016-12-12T11:54:39ZMed industriaktører som står klare til å gjøre sin del av jobben og tilstrekkelige avsatte midler i statsbudsjettet for 2017 tar Gassnova arbeidet med fullskala CO2-håndtering ett skritt videre.

 Gassnova på Twitter

 Nasjonale nyheter

 Internasjonale nyheter

Gassnova © 2017