Viktig milepæl for CO2-prosjekt nåddhttp://www.gassnova.no/no/viktig-milepæl-for-co2-prosjekt-nådd-(2)Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd2019-10-14T07:48:11ZEn rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.
Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2http://www.gassnova.no/no/fortsatt-stor-satsing-på-fangst-og-lagring-av-co2Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO22019-10-08T10:03:43ZRegjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.
Rune Gutteberg Hansen blir ny kommunikasjonssjef i Gassnovahttp://www.gassnova.no/no/rune-gutteberg-hansen-ansatt-i-gassnovaRune Gutteberg Hansen blir ny kommunikasjonssjef i Gassnova2019-09-09T09:56:30Z​Rune Gutteberg Hansen (48) har kommunikasjonserfaring fra private og offentlige virksomheter – nasjonalt og internasjonalt.
Vellykket CCS-konferansehttp://www.gassnova.no/no/eunorwayccsVellykket CCS-konferanse2019-06-19T14:39:36ZDen europeiske høynivå CCS-konferansen i Oslo torsdag 5. september samlet over 430 deltagere fra 26 land til gode diskusjoner, informasjonsutveksling og avtaleingåelser.
Ti års innsats for lavere CO2-utslipphttp://www.gassnova.no/no/ti-års-innsats-for-lavere-co2-utslippTi års innsats for lavere CO2-utslipp2019-06-18T07:24:06ZMandag 17. juni var det 10 år siden verdens største og mest fleksible senter for testing av teknologi for karbonfangst ble opprettet.

Gassnova © 2019

Personvernserklæring